کانکس چرخدار به صورتی طراحی میشود که با توجه به طول و عرض و وزن آن میتوان انواع چرخ از جمله : پیکانی و وانتی ولندروی و خاوری را انتخاب کرد و با توجه به درخواست مشتری میتوان جهت نرم کردن کانکس از کمک فنر (پیکانی و وانتی و خاور) استفاده نموده و جهت ثابت نگه داشتن کانکس و در سطح شیب دار از جک ها که 4طرف طراحی شده میتوان استفاده نمود و سیم کنترل فرمان هم با نصب یک مابند متحرک که در قسمت جلو قرار گرفته میتوان کانکس را به سمت راست و یا چپ هدایت کرد.

کانکس چرخدار بدون نیاز به تریلر می باشد. این کانکس ها ضدزلزله بوده و نیازی به فوندانسیون ندارد و با کمک مواد اولیه کانکس و چرخ و محور به تحرک در می آیند و طبق سفارش مشتریان محترم به تولید میرسد .

  کانکس چرخ دار

انواع کانکس چرخدار :

کانکس نگهبانیسرویس بهداشتی – و تجهیزات کارگاهی و انبار و ...

"در ضمن این امکان وجود دارد که کانکس تک محور و یا 2محور ساخته شود ."

کانکس چرخ دار