کانکس کهن
کانکس چرخدار بدون نیاز به تریلر می باشد. این کانکس ها ضدزلزله بوده و نیازی به فوندانسیون ندارد و با کمک مواد اولیه کانکس و چرخ و محور به تحرک در می آیند و طبق سفارش مشتریان مخترم به تولید میرسد.

حمل آسان کانکس

نمای داخلی کانکس

کانکس کیوسک نگهبانی

کانکس فروشگاهی

کانکس اداری

کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه

کانکس ساندویچ پانل

کانکس اداری سالن