نما و طرح و رنگ کانکس :

در تولید کانکس 3 مسئله عمده در ظاهر و زیبایی کانکس نقش به سزایی دارد که عبارت از نما و طرح کانکس و رنگ آن می باشد. ما در زیر این  مقوله را برای کانکس های تولیدی کهن کانکس بیان میکنیم

نما و طرح کانکس :

در نمای کانکس ها مواد مختلفی به کار میرود که مهمترین و پر مصرفترین نمای به کار رفته در کانکس ها ورق گالوانیزه فرم داده شده میباشد که در کارخانه تولید ورق . رنگ کوره ای میخورد و در کارخانه کانکس سازی هم رنگ نهایی دلخواه مشتری انجام میشود .