پوشش بدنه دیوارها :

این دیوار پوش که جایگزین مصالحی چون سنگ و سیمان و آجر ساختمان ها می باشد لازم است

مقاومت کافی در برابر عوامل جوی از قبیل نور خورشید و باد و باران و صداهای محیط را داشته و

امنیت لازم را نیز فراهم آورد . لذا غالبا برای پوشش نما و بیرون کار از ورق گالوانیزه 50 و 2رو رنگ

کوره ای مارک فولاد مبارکه به صورت شادولاین استفاده می شود .

پوشش بدنه دیوارها