نصب کابینت دیواری و زمینی از جنسMDF به همراه سینک اخوان و آبچکان و درصورت نیاز گاز توکار .

لوله کشی آب سرد و گرم همراه شیر آلات اهرمی درجه یک ایرانی استاندارد .

نصب OPEN و یا پارتیشن جهت جداسازی آشپزخانه .

سرویس آبدارخانه