تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

تمدن را می‌توان به شکل کلی آن عبارت از نظم اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان‌پذیر می‌شود و جریان پیدا می‌کند. در تمدن چهار رکن و عنصر اصلی را تشخیص داد که عبارتند از:
1.    ساختار اقتصادی
2.    سازمان سیاسی
3.    سنن اخلاقی
4.    بسط فرهنگ و هنر

ادامه مطلب

انسان برای آغاز شهرنشینی و یکجانشینی، مراحل مختلفی را طی چند میلیون سال طی کرده و توانست با افزایش مهارت ها و توانمندی های خود؛ به مرحله تولید غذا، یکجا نشینی و سپس زندگی شهری برسد.

ادامه مطلب