تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com


کانکس نگهبانی چیست؟
کانکس نگهبانی که به آن کانکس حراست نیز گفته می شود سازه ای پیش ساخته است که با ابعاد مشخصی ساخته می شود.
ابعاد این کانکس به گونه ای است که برای مستقر شدن یک یا دو نفر این فضا کافیست.
کانکس های نگهبانی جلوی درب ورودی یک سازمان ، محله مسکونی و یا محوطه شرکت قرار می گیرد که نوع کانکس نیز با توجه به محلی که قرار است کلنکس در آن قرار گیرد تعیین می شود.

کانکس نگهبانی|کانکس کیوسک نگهبانی|کانکس |ویژگی های یک کانکس نگهبانی  خوب
یک کانکس نگهبانی خوب می بایست دارای شرایطی باشد که بیشترین میزان دید به اطراف را برای شخص نگهبان به بیرون را ایجاد نماید به گونه ایی که تمامی ترددها چه عابرین پیاده و چه اتومبیل ها را بتواند تحت نظر داشته باشد .
استفاده از کانکس نگهبانی و امنیت بیشتر محله ها
در برخی محله ها برای امنیت خانه ها و اتومبیل ها نیز گاها سر کوچه ها یک کانکس نگهبانی نصب می کنند . معمولا این نوع کانکس ها کمی بزرگتر و حالت سرایداری دارند که در آنها سرویس بهداشتی و اتاق خواب نیز بهتر است تعبیه گردد چرا که شخص نگهبان بطوردایم در آن حضور دارد.

به اشتراک گذاری