تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

 

 

 

کانکس کارگاهی سازه ای ارزشمند است که در ساختمان سازی و عمران برای اقامت و استراحت کارکنان و کارگران مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع کانکس معمولا فقط از یک سالن خالی تشکیل شده است.

 

به دلیل اینکه خریدار بعداز پایان پروژه دیگر احتیاجی به کانکس ندارد ،از نوع سبک آن تهیه میکند.

 

البته که کانکس کارگاهی سنگین هم مورد استفاده قرار میگیرد که مناسب پیمان کارانی است که بعد از اتمام پروژه ای به سرعت پروژه بعدی را شروع می کنند.

 

 

به اشتراک گذاری