تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

 

 

 

نیروی انتظامی برای توزیع بهتر نیرو در سطح شهر از سازه های پیش سلحته استفاده میکند. کانکس پلیس سازه ای است که تلفیقی از هنر و تکنولوژی است.

 

در برخی مناطق ،پلیس باید محدوده زیادی را تحت نظارت قرار دهد ولی فاصله بین ساختمان کلانتری و محل تحت پوشش زیاد است به همین علت برای سرعت بخشیدن به عملیاته پلیس و حضور به موقع در صحنه از این سازه ها استفاده میشود.

 

این نوع سازه با توجه به کاربرد و موقعیت ساخته می شود و به صورت ثابت، متحرک و ضد گلوله وجود دارد.

 

 

به اشتراک گذاری