تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

حمل آسان کانکس :

تولید انواع مختلف کانکس به ما این امکان را میدهد که بتوانیم برخی از این نوع مختلف کانکس را جابجا کنیم . استفاده از چرخ های بدون فنر و فنر دار براحتی با یک کشنده خودروی سبک برای جابه جا کردن کانکس استفاده میشود که جایه جایی کانکس براحتی انجام میگیرد و کانکسهای خاص را هم میتوان با تریلی و جرثقیل در فواصل دور و نزدیک جابجا نمود بطوری که هیچ نیازی به حضور مستقیم صاحب کانکس نخواهد بود و با اطمینان از پایانه های باربری و تخصصی کارشان در حمل کانکس بدون اضطراب کانکس حمل بشود .

حمل آسان کانکس

 

حمل آسان کانکس