تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

استراکچر,استراکچر کانکس,انواع استراکچر,استراکچر فلزی,اسکلت بندی کانکس

استراکچر ( اسکلت بندی ) کانکس در ابتدای کار از بین نقشه های آماده انتخاب شده و یا توسط خود

مخاطب سفارش داده میشود و در مرحله ی بعد توسط تیم کهن کانکس ساخته میشود .

در پروژه های بزرگ مراحل ساخت استراکچر تماما توسط افراد حرفه ای تیم کهن کانکس انجام میشود .

( مقاطع از پروفیل های 40*40و 40*80 و 40*60 سنگین صادراتی ساوه و در کف و دیواره و سقف )

استراکچر