کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه از محصولاتی هستند که امروزه نیاز به آن با توجه به اهمیت بهداشت فردی و اجتماعی

مردم تقریبا در هر مکانی که افراد حضور دارند احساس می شود.

کانکس سرویس بهداشتی و سرویس های حمام بصورت تک چشمه و یا چند چشمه راهرودار با تجهیزات اعم از آبگرمکن

و غیره توسط نیرو های کارآمد در شرکت کانکس کهن با بهره برداری از پرسنل مجرب با متریال کیفیت بالا در پارک ها و مسیرهای

زیارتی ، سیاحتی و رستوران باغ ها و در پروژه های عمرانی تولید و عرضه می گردد.