تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

فهرست ویدیوها

کانکس باطری خانه

حمل و نقل کانکس

کانکس به سفارش پالایشگاه در ابعاد 3*12 دو اتاقه و 3*4

کارخانه کهن کانکس

کانکس نیروگاهی