کانکس و ویژگی های ساختمان پیش ساخته به شرح ذیل:

سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی در كاهش متوسط میزان كاربرد میلگرد فولاد از ۳۸ كیلوگرم در ساختمان

هایLarge Panel و ساختمان سنتی به ۳۴ كیلوگرم در روش ساخت سازه های پیش ساخته سبك و کانکس های سفارشی

كاهش استفاده از سیمان در هزینه های تمام شده سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی

ده درصد كاهش در هزینه تمام شده سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی

كاهش وزن ساختمان در سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی
کانکس کهن،کانکس و ویژگی های ساختمان پیش ساخته
كاهش زمان برگشت سرمایه از حدود ۲ سال در شیوه سنتی به ۵ الی ۶ ماه در روش ساخت سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی

كاهش ضایعات مواد اولیه و استفاده بهتر از منابع ملی در ساخت سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی

صرفه جویی در مصرف انرژی در ساخت سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی (به دلیل عایق بودن دیوارها، ناشی از كاربرد پل استایرن در پانل ها)

افزایش عمر ساختمان و افزایش استحكام آن در ساخت سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی

ایمنی بیشتر ساختمان در برابر زلزله در ساخت سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی

كاهش میزان آلودگی های صوتی محیط در ساخت سازه های پیش ساخته سبک و کانکس های سفارشی

مقالات مرتبط:

کانکس و مزایای استفاده از آن