ساختار کانکس
برای خرید کانکس و استفاده از آن لازم است که با ساختار این محصول آشنا باشید، کانکس به صورت پیش ساخته می باشد، اجزای آن در ابعاد استاندارد و یا سفارشی تولید شده و در محلی که قرار است مورد استفاده قرار بگیرد نصب میشود. اسکلت اولیه برای نگه داری صفحاتی که دیواره ، کف و سقف کانکس را تشکیل میدهند نصب شده و در ادامه کار صفحات در جای مناسب قرار می گیرد.
دیواره کانکس از جنس های متفاوتی برای استفاده در مکان های مختلف ساخته شده است و نوع اسکلت نیز از نظر اتصال قطعات متفاوت است و به دو صورت اجرا می شود،
همه این ها مواردی است که باید در خرید کانکس به آن ها توجه کرد.

مقالات مرتبط

 کانکس و مزایای استفاده از آن# کانکس و ویژگی های ساختمان پیش ساخته# کانکس ساندویچ پنل مشخصات فنی و اجرایی تیپ ساندویچ پانل# ساختار کانکس