تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

مشخصات شاسی کانکس

در ساخت کانکس ، ایجاد شاسی و اسکلت کانکس از ابتدایی ترین مراحل کار می باشد .

شاسی سازی کانکس کشیدن تیرهای فولادی ریل مانند زیر کانکس است که این کار موجب

قابلیت جا به جایی در کانکس ها می شود . ایجاد اسکلت کانکس امری بسیار مهم است که

باید با دقت زیادی انجام شود همینطور مواد ایجاد شاسی باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد .

( استفاده از تیرآهن نمره 14 ، 16 و 18 ذوب اصفهان که نمره تیرآهن بستگی به ابعاد طول کانکس نیز دارد )

شاسی