تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

 کانکس های چندقلو معمولاً زمانی کاربرد دارند که ابعاد درخواستی مشتری بزرگتر از ابعاد کانکس های روتین شرکت می باشد

ادامه مطلب

تمدن را می‌توان به شکل کلی آن عبارت از نظم اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان‌پذیر می‌شود و جریان پیدا می‌کند. در تمدن چهار رکن و عنصر اصلی را تشخیص داد که عبارتند از:
1.    ساختار اقتصادی
2.    سازمان سیاسی
3.    سنن اخلاقی
4.    بسط فرهنگ و هنر

ادامه مطلب

انسان برای آغاز شهرنشینی و یکجانشینی، مراحل مختلفی را طی چند میلیون سال طی کرده و توانست با افزایش مهارت ها و توانمندی های خود؛ به مرحله تولید غذا، یکجا نشینی و سپس زندگی شهری برسد.

ادامه مطلب